Uitgangspunt in het beleidsplan is het enthousiasme binnen de partij en de inzet van eenieder zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Heemskerk Lokaal stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Heemskerk te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft Heemskerk Lokaal naar een open, democratische en duurzame Heemskerkse samenleving met meer politieke beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving. 

Dit komt tot uiting door:

  • Regelmatig contacten te leggen met burgers;
  • Inwoners actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
  • Het houden van openbare bijeenkomsten;
  • Een transparante werkwijze te hanteren;
  • Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Heemskerk en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezingen van de gestelde kandidaten;
  • Het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
  • Het houden van ledenvergaderingen;
  • Alle andere geĆ«igende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn; Dit in de ruimste zin van het woord.