Economie vraagt doorlopend verbeteren van het vestiging- en ondernemersklimaat in het centrum, de bedrijventerreinen en het tuinders gebied.
  • Het gemeenteloket promoten door overleg met de belanghebbenden en regelmatig evalueren. Up-to-date houden van passende regelgeving en eenduidige handhaving.
  • Stimuleren van innovatieve vormen van bedrijvigheid.
  • Extra aandacht voor tegengaan van winkel leegstand (centrum) en stimuleren van evenementen.
  • Behoud van gratis parkeren (zo nodig uitbreiding blauwe zone) en meer gebruik van de centrum parkeergarage door gratis toegang (bijvoorbeeld 2 uur blauw) en door aangeven van P-routes.

 

Bereikbaarheid in de Regionale mobiliteitsvisie moet goed aansluiten op Verkeer- en Vervoersplan Heemskerk (VVH) 2017 wat goed gecommuniceerd moet worden naar de inwoners.
  • Blijven aandringen op busverbinding station/centrum en extra aandacht voor doorgaande (snelle) fietsroutes.
  • Wel aansluiting van de A8/A9, maar niet bij de Broekpolder (Golfbaanvariant).
  • De uitvoeringsprogramma’s van het VVH voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en kwaliteit ruimte + leefbaarheid bijvoorbeeld via de website onder de aandacht van de inwoners brengen en inspraak stimuleren.
  • Regionale bereikbaarheid laten aansluiten op het lokale auto- en fietsen netwerk met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.