RAADSLID

Over mijzelf:
Mijn naam is Freek Koster. Geboren in Beverwijk en woon nu alweer 45 jaar in Heemskerk. Ik ben getrouwd met Karin en samen hebben wij 1 dochter Tosca. Woonachtig vlakbij het winkelcentrum, in een fantastische groene wijk waar ik heerlijk met onze hond Tiësto kan wandelen. Ik was 50 jaar werkzaam bij TATA Steel, tussentijds 21 maanden mijn dienstplicht vervuld bij de Koninklijke Marine en sinds eind 2016 met pensioen. 2016 was voor mij een bijzonder jaar, ik heb een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor al mijn vrijwilligerswerk in Heemskerk!!

Wat ik wil bereiken: Mijn doel in de gemeenteraad is, om te verwoorden wat er bij de mensen in het dorp leeft. Mijn zorg letterlijk is dat noodzakelijke bezuinigingen zorgvuldig worden uitgevoerd en zijn we solidair met mensen die hulp en zorg nodig hebben. Verder vind ik het belangrijk dat wij als Heemskerkers trots zijn op ons dorp en dat we dat ook uitdragen. Ik denk dat de inwoners van Heemskerk goed weten wat zij willen,daar wil ik naar luisteren en wat mee doen! Ik zal mij daarom sterk maken dat burgerinitiatieven groot en klein, door de gemeente serieus genomen worden. Het is belangrijk dat we naast het investeren in mensen en projecten de gemeentefinanciën op orde houden en de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk. In de gemeenteraad zal ik meewerken aan het op de kaart zetten van Heemskerk, gebaseerd op een gedachtengoed van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we met ruim 39.000 inwoners zeggenschap houden in Heemskerk als dorp, al lijken we een stad. Daar waar provinciale en andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen de handen ineen geslagen hebben zal HEEMSKERK LOKAAL de geschetste voordelen voor onze inwoners kritisch volgen en zich laten horen in de provincie en in Den Haag.

Waarom ik koos voor HEEMSKERK LOKAAL: Heemskerk Lokaal maakt Heemskerk toekomstbestendig.
En als raadslid draag ik daarin mijn steentje bij!! Tot ziens in ons mooie dorp.

Freek Koster
E-mail: freekkoster@heemskerklokaal.nl