Voor Heemskerk Lokaal is een fusie met Beverwijk en Velsen tot één gemeente IJmond niet aan de orde, maar wil goede regionale samenwerking waar dit voor Heemskerk meerwaarde en besparing van kosten oplevert. Dit betreft nu met name het Sociale Domein (als gevolg van de overheveling van rijkstaken) waar deze samenwerking goed verloopt en nog beter kan. Uitbreiding naar andere beleidsgebieden met zinvolle regionale samenwerking is welkom en houdt elkaar scherp. Heemskerk Lokaal is van mening dat fusie voor Heemskerk meer bureaucratie (per saldo hogere kosten) levert en de inwoners op grotere afstand plaatst ten koste van de directe dienstverlening.