RAADSLID

Ik ben geboren op 12 november 1946 te ’s Gravenhage. Ik , kom uit een ambtelijke familie, met uitzondering van mijn moeder was iedereen kortere of langere tijd ambtenaar. Ik zelf ben begonnen bij het Staatsdrukkerij en Uitgeverij bedrijf en na een aantal functies ( de laatste was chef verificatie) ben ik over gestapt naar het Ministerie van VROM. Ik ben onder meer werkzaam geweest bij de afd. Woonwagenzaken, verder als Secretaris van een aantal Huurcommissies (management functies), als senior adviseur bij de Inspectie Volkshuisvesting te Haarlem en als laatste als senior adjunct Inspecteur bij de VROM-Inspectie belast met het toezicht op gemeentelijk Bouw & Woningtoezicht in Amsterdam en in de Gooi- eb Vechtstreek. Sinds 2010 maak ik deel uit van de Gemeenteraad als Fractie voorzitter van de lokale Partij, waar ik mede één van de oprichters ben geweest. Mijn doestelling en visie is gebaseerd op het welzijn van de inwoners van onze mooi gemeente, waarbij het Algemeen Belang voorop staat. Dat betekent soms dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. Er moeten gelet op omstandigheden soms keuzes worden gemaakt die niet iedereen welgevallig zullen zijn. Maar de motivatie voor mij is dat het algemeen belang voorop moet blijven staan.

E-mail: johnkolenbrander@heemskerklokaal.nl