Heemskerk Lokaal heeft vanaf 2014 als eerste lokale partij deelgenomen aan de coalitie en wil dit vanaf 2018 graag voortzetten. In een coalitie kan je meer bereiken dan in de oppositie. Wij hebben in de afgelopen 4 jaar zonder binding met landelijke en regionale partij uitgangspunten de lokale belangen van onze inwoners vertegenwoordigd. Wij kunnen hierdoor ook krachtig blijven inzetten op behoud van een zelfstandig Heemskerk. Onze wethouder heeft lastige dossiers zoals de noodzakelijke reorganisatie naar toekomstbestendige cultuur succesvol aangepakt. Wij willen graag in een volgende coalitie verder met het gevoerde beleid en de door Heemskerk Lokaal nagestreefde doelen.