Waar staat Heemskerk Lokaal voor?
Heemskerk Lokaal is dé lokale politieke partij van Heemskerk die opkomt voor:
 • Directe efficiënte communicatie tussen inwoners en de gemeente Heemskerk.
 • Stabiele regionale samenwerking met Beverwijk en Velsen zonder fusie.
  Klik hier om meer over dit onderwerp te lezen
 • De belangen van alle Heemskerkers zonder uitgangspunten van de landelijke en regionale politiek
 • Geen verhoging van de lastendruk voor de inwoners van Heemskerk.
 • Goede leefbaarheid met voldoende woonruimte , voorzieningen en een aantrekkelijke leefomgeving.
 • Een duurzaam groene gemeente; een toekomstbestendig Heemskerk

 

Wat heeft Heemskerk Lokaal bereikt?
Heemskerk Lokaal is de eerste lokale partij die deel uitmaakt van de coalitie. Klik hier om meer over dit onderwerp te lezen
In deze coalitie was de wethouder van Heemskerk Lokaal verantwoordelijk voor onder
andere onderwijs, participatie, integratie, cultuur, sport, toerisme/recreatie, dierenwelzijn en communicatie.
Heemskerk Lokaal heeft met deze coalitie onder andere het volgende bereikt:
 • De geplande extra lastendrukverhoging voor de inwoners is teruggebracht tot de jaarlijkse inflatie verhogingen.
 • De bezuinigingen op het armoedebeleid zijn teruggedraaid
 • Door omvorming van de muziekschool naar Cultureel Centrum Heemskerk, aanpassing huisvesting bibliotheek en reorganisatie dierendorp Heemskerk zijn structureel kosten bespaard en zijn deze nu toekomstbestendig.
 • Harmonisatie kinderopvang is voltooid waardoor er in heel Heemskerk meer keuze voor ouders is ontstaan en er budget neutraal duidelijke kwaliteitsverbetering is toegevoegd.
 • De zorgtaken die de overheid heeft overgedragen aan de gemeente is met regionale samenwerking onder controle gehouden en levert uitzicht op transparante zorgverlening en kostenbeheersing.

 

Over welke onderwerpen gaan onze speerpunten voor raadsperiode 2018 – 2022?
Klik op onderstaande onderwerpen om hier meer over te lezen.
1. Communicatie, burgerparticipatie en dienstverlening 
2. Veiligheid en Leefbaarheid 
3. Economie en bereikbaarheid
4. Welzijn, Zorg en Inkomen 
5. Cultuur, onderwijs, sport, toerisme en recreatie 
6. Woningbouw en Openbare Ruimte 
7. Milieu en Duurzaamheid