RAADSLID

Geboren in 1943 te Amsterdam. Vanaf 1969 inwoner van Heemskerk en van 1969 – 2003 werkzaam bij Hoogovens in diverse functies op gebied van staalkwaliteit. Tot op heden nog vrijwillig betrokken in diverse landelijke en internationale vakcommissies op gebied van betonstaal. Hobby sportvissen waarbij al vele jaren voorzitter/secretaris van de Heemskerkse hengelsportvereniging Het Snoekje met ca. 1300 leden. Als tevens viswaterbeheerder betrokken bij het gemeentelijk waterbeheer met ook een adviesfunctie bij wateronderhoud inzake het behoud van gevarieerde visbestanden. Hiertoe ook nauw betrokken bij organisaties zoals het waterschap HHNK. Vanaf 2011 deelname aan de Heemskerkse politiek als steun fractielid met vanaf 2012 de start van Heemskerk Lokaal. De bewuste keus van steun fractielid voor raadsperiode 2014 – 2018 en lid commissie FFE is medio 2016 wegens vertrek van een raadslid omgezet in fractielid in de Raad en tevens lid commissie SDO. Inmiddels de nodige ervaring met vooral de financiële cijfers van de jaarlijkse gemeentelijke jaarrekeningen, begrotingen en vele nota’s welke de basis vormen voor de vereiste service tegen redelijke kosten voor de inwoners. Hierbij moeten transparantie naar de inwoners en de belangen van de inwoners met democratisch draagvlak voorop staan. Gemeentelijke politiek (democratie) gaat niet vanzelf, maar vereist gedegen fractiewerk met kennis van zaken, ervaring en vooral vertegenwoordiging van de Heemskerkse samenleving. De lokale politiek kwam in Heemskerk laat op gang en mag niet leiden tot onduidelijke versnippering waarbij democratie stuurloos wordt. Heemskerk Lokaal is een hechte club, zet zich in voor alle inwoners en wil nauwe samenspraak met de inwoners gericht op een toekomstbestendig Heemskerk. Het is fijn wonen in Heemskerk en dat moet zo blijven.

E-mail: theobreedijk@heemskerklokaal.nl