Wethouder, raads- en commissieleden worden door Gemeente Heemskerk conform afspraken betaald.

Bestuursleden en andere medewerkers ontvangen van de partij geen andere vergoedingen dan in belang van partij gemaakte kosten.