• Lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten
  • Fractievergadering
  • Commissievergadering
  • Raadsvergadering
  • Internetactiviteiten: email, internet discussie etc
  • Maken van notities en opstellen schriftelijke vragen
  • Partijvergadering/bijeenkomst
  • Telefonische contacten
  • Coalitievergadering