• Persoonlijk contact met (groepen) burgers dmv bv Fora
  • Activiteiten in maatschappelijke organisaties
  • Buurt- en wijkbijeenkomsten
  • Werkbezoeken
  • Politieke avond/spreekuur
  • Internetactiviteiten: email, internet discussie etc
  • Contact met media