Als middelgrote gemeente blijven wij zelfstandig en werken we goed samen met de regiogemeentes voor de efficiënte aansturing van de gemeenschappelijke regelingen en het op peil houden van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het financiële huishoudboekje houden we gezond zonder extra verhoging van de OZB lasten voor de inwoners en efficiënte beheersing van de lasten voor afval en riool.

Bestuur

  • De gemeente moet goed samenwerken met de buur- en regiogemeentes om de organisaties van gemeenschappelijke regelingen efficiënt aan te sturen en de gemeenschappelijke voorzieningen efficiënt in te richten en op het gewenste peil te houden.

Financiën

  • Het financiële huishoudboekje moet gezond blijven. De gemeentelijke OZB-lasten voor de inwoners mogen niet meer dan indexering stijgen tenzij voor behoud van de wenste voorzieningen absoluut noodzakelijk zou zijn.

  • De ontwikkeling van de afval- en rioolkosten dient transparant en efficiënt te zijn en per sado kostenneutraal ingericht worden. Goed afval scheiden en afkoppelen van regenwater moet uitgedaagd worden.

  • De hondenbelasting functioneert niet als een doelbelasting en kan derhalve vervallen.