Communicatie tussen gemeente en inwoners moet laagdrempelig zijn en met duidelijke taal.
  • Vragen van inwoners vereisen snelle antwoorden met getoonde betrokkenheid.
  • Continue verbetering van toegankelijkheid, transparantie en dienstverlening via de website, met hulpwijzers, begrijpelijke digitalisering en een jaarlijkse publieksversie van de begroting.

 

Burgerparticipatie met gemeentelijke regie per doelgebied
  • Inspraak van inwoners stimuleren en dit bij besluitvorming betrekken en communiceren.
  • Stimuleren van initiatieven, buurtbeheer en buurtrechten van inwoners (burgerkracht).
  • Samenwerking mogelijk maken tussen inwoners en gemeente als blijkt dat inwoners zaken beter, slimmer en wellicht goedkoper kunnen overnemen (“right to challenge”).