Een gemeente die open en duidelijk communiceert met haar inwoners. Een dorp waar beleidskeuzes zorgvuldig tot stand komen en begrijpelijk worden onderbouwd. Waar communicatie betekent dat ook wordt geluisterd naar wat mensen bezighoudt. Waar ruimte is voor inspraak, particulier initiatief en goede alternatieven. De gemeente als dienstverlenend middelpunt van de samenleving.

Communicatie

  • Communicatie is een van de belangrijkste mogelijkheden om er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Dit kan door meer met en niet over “Heemskerkers” te gaan praten.

  • Niet alleen het middel maar ook de doelgroep moet goed in beeld zijn. Het enkel uitzenden van digitale boodschappen kan zijn doel missen, zeker bij ouderen die (nog) niet over digitale mogelijkheden beschikken. Alternatieve mogelijkheden moeten benut worden (folders, krant, loket, RTV Heemskerk, etc.).

  • De website is een belangrijk middel en dient daarom voortdurend te worden getoetst op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Communicatie tussen gemeente en inwoners moet laagdrempelig zijn en in begrijpelijke taal. De zoekfunctie naar bestuurlijke documenten moet verbeterd worden.

Inwonerparticipatie

  • De principes van ja mits in plaats van nee omdat en van buiten naar binnen dienen nog sterker verankerd te worden in het gemeentelijk handelen. Inwoners moeten zich gehoord voelen met de menselijke maat.

  • Het vroeg betrekken van inwoners levert meer draagvlak, boort kennis aan van inwoners en biedt deze behandelingsperspectief van processen waarbij oordeel van inwoners belangrijk is. Maatwerk staat voorop.

  • Samenwerking tussen inwoners en gemeente mogelijk maken als blijkt dat inwoners zaken beter, slimmer en wellicht goedkoper kunnen overnemen (“right to challenge”).

Dienstverlening

  • De telefonische, digitale en fysieke meldingen en vragen moeten toegankelijk aangenomen en adequaat opgepakt worden. Beantwoording van vragen dient binnen een aangegeven tijd te gebeuren.

  • Dienstverlening aan de inwoners en bedrijven moet continu betrouwbaar, eenduidig en kwalitatief zijn. Bij “digitaal waar het kan” en “persoonlijk waar het moet”, kan het digitaal communiceren ondersteunend gepromoot worden. De klanttevredenheid kan periodiek gemonitord worden.