Een dorpskern als (be)leefcentrum met aantrekkelijke winkels en horeca, de bloeiende weekmarkt, leuke evenementen en gratis parkeren. Een gezond vestigings- en ondernemersklimaat, in de winkelgebieden, op de bedrijventerreinen en in het tuindersgebied. Naast het centrum zijn ook de winkelcentra rond de Citadel, het .Europaplein, Haydnplein en Bachplein belangrijke economische pijlers van ons dorp. De bedrijventerreinen en het tuindersgebied bieden volop kansen voor innovaties en toekomstbestendige initiatieven, en vragen om een goed ingevulde toekomstvisie. Daarnaast zijn initiatieven op het gebied van (natuur)recreatie en toerisme cruciaal om het historisch en landelijk karakter van Heemskerk op waarde te blijven schatten. Veilig fietsverkeer, voldoende openbaar vervoer en een goed onderhouden wegennet zijn bij dit alles een keiharde voorwaarde.

 Economie

 • De samenwerkingsverbanden tussen gemeente en de ondernemersorganisaties moeten verbeterd worden. Bij de gemeente een vast aanspreekpunt (ondernemersloket) en via de ESIJ stimulering van meer Heemskerkse ondernemersorganisaties naast o.a. de BIZ en LTO.

 • Van de bedrijvengebieden Houtwegen/Waterwegen, Trompet en Tuindersgebied moet per gebied een duidelijke visie komen over hun fysieke inrichting, de verbetermogelijkheden en de toekomstbestendigheid van het ondernemersklimaat aldaar.

 • Voor de winkelgebieden Centrum, Citadel, Europaplein, Haydnplein en Bachplein per gebied en overall een gemeentelijke regie ontwikkelen:
  geen winkel leegstand, aantrekkelijke winkels en horeca. Waar nodig passende renovaties met invullende woningbouw. Voor de Horeca geen onnodige regels opleggen.

 • Voor het tuindersgebied moet als vervolg op de omgevingsvisie een meer gedetailleerde toekomstvisie komen waarbij ook de overall belangen van Heemskerk worden meegewogen. Te denken valt aan aanvullende bedrijfsvoeringen zoals kleinschalige initiatieven op het gebied van
  (natuur) recreatie en toerisme.

 • Meer aandacht voor innovatie zoals start-ups en korte lijnen met ZZP-ers en organisatoren van evenementen. De relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterkt moet worden, ook via Techport. 

 • De gemeente moet interactieve inspiratie bijeenkomsten stimuleren en faciliteren voor ondernemers, ambtenaren en inwoners over de ontwikkelingen in de diverse branches.

 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

 • Waar mogelijk moet het fietsverkeer meer ruimte en voorrang krijgen t.o.v. de auto.

 • Het auto parkeren in het centrum blijft gratis met de blauwe schijf van max. 1 uur voor een waar mogelijk uitgebreider gebied. De centrum parkeergarage moet voor de eerste twee uur gratis zijn en met aanwijsborden beter zichtbaar worden gepromoot. Meer ruimte voor parkeren van fietsen, zowel in fietsvakken als waar passend hoogwaardige fietsnietjes (zie gemeentehuis).

 • Heemskerk moet blijven aandringen op beter OV, zoals bus aansluiting station, centrum en de bedrijventerreinen. Het station moet een frequent treinverkeer behouden en een kwalitatief betere fietsenstalling krijgen.

 • De momenteel voorziene golfbaanvariant A8/A9 mag de leefbaarheid van de Broekpolder niet verminderen.