10 november. Stilstaan bij de mantelzorg!

10 november is het ‘De dag van de mantelzorg. Heemskerk Lokaal vindt dat een goed moment om de inwoners van Heemskerk te laten weten dat onze partij hart heeft voor de mantelzorger. Al jaren zetten wij ons in voor wat we noemen de “echte” mantelzorger. ‘Echte mantelzorger?’ denkt u nu, wat bedoelt Heemskerk Lokaal daarmee? 

Vrijwilligers en mantelzorgers worden vaak in één adem genoemd. Beiden zijn van belang in de huidige samenleving. We kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Beiden helpen zij hun naaste omgeving, ongeacht of het familie, buur, kennis of vriend is. Alles om zoveel mogelijk zelfredzaam mee te kunnen blijven doen in onze samenleving. Vanuit gevoel, met de juiste inzet van deze mensen kunnen zorgvragers langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.

Maar er is een wezenlijk verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving.Een mantelzorger heeft geen keuze, het overkomt je. Van de een op de andere dag verzorg je je partner, je kind, die buurvrouw of een vriendin. Dag in dag uit, jaar in jaar uit, het sluipt erin. Als het je eigen leven beïnvloedt en het slokt je op wordt het een ‘last’. Als je zo gaat denken, ga je je schuldig voelen en dat zorgt ervoor dat je een stap extra doet. En zo raken mantelzorgers overbelast en dat is waar Heemskerk Lokaal zich op inzet. Echte mantelzorgers moeten beter in kaart gebracht worden en gesteund daar waar nodig is! 

10 november is de dag van de mantelzorg, sta net als Heemskerk Lokaal eens stil bij mantelzorg. Zet hem of haar eens in het zonnetje!