We leven vandaag de dag in een wereld die zich moeizaam en ingewikkeld voortbeweegt. Zo heeft men last van de inflatie, energiecrisis en hogere kosten en daar is onze gemeente geen uitzondering in. 

Als organisatie en gemeenteraad staan we dan ook voor lastige keuzes. Moet Heemskerk Lokaal voor u de hand op de knip houden of is het juist verstandig nu te investeren voor een toekomstbestendig Heemskerk? 

Dilemma

Heemskerk Lokaal legt u graag zo’n dilemma vanuit de raadsvergadering van donderdag 29 september j.l. voor. Vanaf de corona zijn veel ambtenaren thuis gaan werken. Hierdoor is er leegstand in het gemeentehuis ontstaan. Zonde van de ruimte en de kosten vond Heemskerk Lokaal en heeft in 2020 een voorstel gedaan de ruimtes te verhuren aan maatschappelijke organisaties. Voordeel hiervan is extra inkomen én inzet op maatschappelijke ondersteuning van diverse organisaties van het serviceplein onder één dak. 

Organisatie

Vanuit de organisatie heeft men aangegeven dat er meer moet gebeuren. Net zoals u uw huis misschien heeft verduurzaamd of dat van plan bent te doen om kosten te besparen wil men dat voor het gemeentehuis ook. Hiermee tegemoet komend aan de vanuit de overheid wettelijk opgelegde eis voor verduurzaming van gebouwen. De prijsstijgingen in de bouw, de aannemers en materialen zijn bizar. 

Wat in 2021 3,5 miljoen zou gaan kosten blijkt inmiddels veel hoger. Zo zien we in het plan wat het college ons heeft voorgelegd en daarmee begon ons dilemma. Wat als het duurder wordt? Kan het niet anders? Minder? Wordt de inwoner de dupe? 

Weloverwogen besluit

Heemskerk Lokaal wil een weloverwogen besluit nemen over het doel en de middelen. Het is voor ons belangrijk dat op de lange termijn waarde gecreëerd wordt in de vorm van extra maatschappelijke ondersteuning, een veel lagere energierekening en ook de huuropbrengsten die wij opnieuw in de gemeente kunnen investeren waardoor de inwoner niet zwaarder wordt belast. 

Heemskerk Lokaal heeft in de raadsvergadering aangegeven dat we secuur zijn bij het nemen van een definitieve beslissing. 

In november is alle relevante informatie bekend en kunnen we tot een goed overwogen besluit komen. 

@wilt u uw mening delen met Heemskerk Lokaal? Info@heemskerklokaal.nl

Tobias Nijboer, Heemskerk Lokaal