Sebastiaan Schoorl

Nummer 7

Waarom heb je voor Heemskerk Lokaal gekozen?
“Voor mij is Heemskerk Lokaal en politieke partij, die zich echt voor Heemskerk inzet, zonder politieke belangen uit Den Haag. Ik merk binnen de partij echt een gevoel van het beste willen voor ons mooie dorp. Dit gaat soms gepaard met lastige beslissingen, maar uiteindelijk staan de inwoners van Heemskerk altijd voorop. Ik vind het belangrijk dat de politiek positief en realistisch kijkt naar de vragen die er zijn, zonder daarbij grote of onrealistische beloftes te maken. En dat vind ik zo fijn aan deze partij. Dat doet Heemskerk Lokaal”

Waar sta je voor of wat wil je bereiken?
“Ik vind dat de gemeenteraad een afspiegeling moet zijn van de inwoners in Heemskerk. Op dit moment vind ik dat nog onvoldoende het geval. Zo worden jonge gezinnen, zoals mijn eigen gezin, en starters nauwelijks vertegenwoordigd, terwijl er hele belangrijke beslissingen te maken zijn. Deze beslissingen hebben direct invloed op iedereen, maar zeker ook op ons en starters. 

Ik wil ervoor zorgen dat Heemskerk het gezellige en vriendelijke dorp blijft, waar kansen zijn op een woning, niet alleen voor de hoge en lage inkomens, maar juist ook voor die stille middenklasse. Waar mensen tussen de wal en het schip vallen. Een te hoog inkomen hebben voor de sociale huur, te weinig verdienen om aan een belachelijke inkomens eis te voldoen of simpelweg 50.000 euro overboden worden als je een huis wil kopen. Voor jullie wil ik mij inzetten.

Ik vind dat onze kinderen fijn moeten kunnen opgroeien in een gemeente waar sport, spel,  kunst en muziek bereikbaar is voor elk kind.

En kijkend naar de toekomst moeten we er ook voor gaan zorgen dat wij ons dorp gaan verduurzamen en klaar kunnen maken voor de overgang naar een duurzame toekomst. Zonder daarbij de realiteit en haalbaarheid uit het oog te verliezen.

Waar ben je trots op in Heemskerk?
“Als geboren Heemskerker, kan ik zoveel dingen opnoemen. Heemskerk is gewoon het fijnste dorp in Nederland. We hebben een geweldige dorpskern, waar regelmatig festiviteiten plaatsvinden. Daarnaast hebben we een dorp waar je fijn kunt wonen, en waar het groen altijd dichtbij is en ook als het leven wat moeilijker is, is er ondersteuning als dat nodig is. “

“Onze toekomst is belangrijk."