Theo Breedijk

Nummer 3

Waarom heb je voor Heemskerk Lokaal gekozen?
“Brede lokale inzet voor alle inwoners zonder de uitgangspunten van de landelijke partijen.  “

Waar sta je voor of wat wil je bereiken?
“Lokale inzet op gezonde financiën en goede ruimtelijke ordening.                                                      Ervaring op basis van goede dossierkennis en een politieke antenne voor samenwerking in de raad.”

Waar ben je trots op in Heemskerk?
“Behoud van een zelfstandig dorp met goede voorzieningen en waar het fijn wonen is.”

“Groen en water van Heemskerk zoveel mogelijk behouden en het moet uitnodigen tot recreatief benutten "