Heemskerk Lokaal is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden met 9 zetels. Door deze overwinning nemen wij het voortouw in het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Wij staan voor een open communicatie richting onze dorpsgenoten en daarom nemen wij u mee in dit proces; “van verkiezingsuitslag tot nieuw bestuur. ”

Deel 1

Afgelopen dinsdag 22 maart kwamen de politieke partijen voor de eerste keer na de verkiezingen bij elkaar om de verkiezingsuitslag met elkaar te bespreken. De intentie was om te horen hoe de onverwachte uitkomst voor een ieder was geland en vooral wat dit betekent voor de toekomst van de raad als geheel. Er waren felicitaties maar er was ook teleurstelling; er zijn goede verkiezingscampagnes gehouden, maar uiteindelijk heeft de inwoner gesproken. We voelen de grote verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. En we gaan er alles aan doen om de inwoners niet teleur te stellen. Met ons team in de raad en de commissies hebben we er veel zin in! Maar Heemskerk Lokaal is van mening dat we alle 25 raadsleden nodig hebben. Het zal een proces zijn van vallen en opstaan, maar de intentie is bij alle partijen aanwezig om het verschil te gaan maken. Met de organisatie, inwoners, college en de raad. We hebben vertrouwen in de toekomst en hopen dat de inwoners weer het vertrouwen in de politiek terugkrijgt.

Deel 2 gaat over het informatieproces

Deze bijeenkomst was openbaar en is terug te kijken via de website van de gemeente Heemskerk.

https://heemskerk.streamovations.nl/nl/sessions/reference/video-van-het-gesprek-over-de-uitslag-van-de-verkiezingen