HEEMSKERK – De leden van Heemskerk Lokaal hebben tijdens de ledenvergadering, eind vorig jaar, de kieslijst vastgesteld en daarbij ook de lijsttrekker aangewezen. Aad Schoorl zal in de aanloop naar de verkiezingen 2022 deze taak op zich nemen. “Als geboren en getogen Heemskerker ben ik vereerd en trots dat ik van de leden het vertrouwen heb gekregen”, aldus Schoorl die ook wethouder van Heemskerk is. 

Het is voor de inwoners van Heemskerk heel belangrijk om een direct, laagdrempelig aanspreekpunt te hebben voor de dagelijkse zaken die in het Noord-Hollandse dorp plaatsvinden. ‘’Daarnaast komen er ook steeds meer zaken van de landelijke overheid naar de gemeentes toe zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, veiligheid, WMO-voorzieningen e.d. Dat is op zich een goede zaak. We kunnen voorzieningen dan beter op lokale behoeftes afstemmen; sneller, beter en misschien goedkoper’’, vervolgt hij.

‘’Het is dan ook wel belangrijk dat “de stem van het dorp” goed vertegenwoordigd is en dat toch weer niet landelijke partijbelangen de boventoon gaan voeren. Maar ook op andere gebieden zoals de energietransitie, woningbouw en klimaat is een lokale stem van groot belang. De stem van het dorp kiest voor wat goed is voor Heemskerk!’’

Schoorl gaat verder: ‘’Uit een kortgeleden gepubliceerde enquête blijkt dat veel mensen prettig wonen in Heemskerk en dat is mooi, dat moeten we bewaken. Maar er zijn ook verbeterpunten en daar zijn onze speerpunten op gebaseerd. Heemskerk Lokaal heeft in de afgelopen jaren bewezen een stabiele betrouwbare partner te zijn. Veel inwoners, waaronder behoorlijk wat jongeren, hebben dat herkend en hebben zich aangesloten bij de partij.’’

‘’Liefst 22 daarvan hebben aangegeven op de kieslijst te willen en deze kieslijst vormt nu een mooie afspiegeling van de Heemskerkse bevolking. Jong, wat ouder, man, vrouw, links, rechts, student, ondernemer …..Ook op de expertise die we terugvinden op de kieslijst zijn we trots: zorg, milieu, duurzaamheid, onderwijs, sport, waterbeheer, financiën, woningbouw en infrastructuur. Dus met recht kunnen we stellen Heemskerk Lokaal: De stem van het dorp!’’

De verkiezingslijst van Heemskerk Lokaal:  Aad Schoorl, Emmy Lamers, Theo Breedijk, Jose de Kleijn, Tobias Nijboer, Jan van Diepen, Sebastiaan Schoorl, Jos van Hout, Nancy Vleesman, Mart van der Pal, Hasan Yilmas, Ellen Brantjes, Damy Bruin, Sandra Keijzer, Jan Boots, Marit Goverde, Bert van Vuuren, Sabrina Goos, Nina Bruin, Johan Fatels, Mitchel Vlieland, Peter Lamers.

www.heemskerklokaal.nl/kieslijst