Democraten Beverwijk, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk hebben een brandbrief aan de tweede kamer commissie van EZK alsook de minister van klimaat en Energie gestuurd. Ruim twee jaar hebben de 3 partijen gezamenlijk in de werkgroep ‘Waterstof binnen de bebouwde omgeving’ naar alternatieven gezocht voor de warmtetransitie en de effecten van de regionale energie strategie.

De keuze voor Waterstof als energiedrager en nieuw economisch perspectief lijkt gemaakt. Wereldwijd worden er onderzoeken gedaan, IRENA namens 167 landen, en zijn er innovaties ontstaan. Nederland wenst koploper te zijn.

Onze woonhuizen, de bebouwde omgeving, komen pas over vele jaren aan bod. Dit kost ons veel koopkracht en welvaart door de geopolitieke omstandigheden waaraan we ten prooi zijn gevallen. De Russische inval in Oekraïne en het wegvallen van Stream II zorgen nu al voor een prijsexplosie. Daarom dient de landelijke politiek alsook de Europese nu direct serieuze stappen te zetten in de wet- en regelgeving om de bebouwde omgeving gereed te maken voor groene waterstof.

Er zijn nu vele belemmeringen, zo kan de energie opgewekt op een dak niet zonder meer worden overgedragen aan een ander. Door zelf lokaal op te wekken en te gebruiken per buurt is het mogelijk te versnellen zonder de inspanningen voor de industrie en het zware vervoer te doorkruisen. Wij wensen 40.000 daken in de IJmond aan te bieden voor de grootste pilot in Europa.

‘Learning by doing’ is het motto, gezamenlijk met de vele betrokken partijen. Wij hebben gemeend op de deur te moeten kloppen bij de wetgever en daarom hebben we een brief gestuurd aan de leden van de tweede kamer commissie EZK, de fractievoorzitters in de tweede kamer alsook aan de minister van Klimaat en Energie.

Vanaf maandag 7 maart starten we een petitie: Dit namens alle inwoners van Nederland, om zo snel mogelijk de maandelijkse lasten te beheersen door geen aardgas uit Rusland meer nodig te hebben.

Download hier de brief de wij aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Presentatie Waterstof