Stel de knip in de Alkmaarseweg / Rijksstraatweg uit totdat er maatregelen genomen zijn tegen het sluipverkeer. Dat vragen de raadsleden Emmy Lamers (Heemskerk Lokaal) en Karel Hazeveld (Samen Lokaal Beverwijk).

“De meeste partijen hebben dit langlopende dossier geaccepteerd”, schreef Lammers over de afsluiting. “Maar dat komt ook omdat er tegelijkertijd maatregelen worden genomen om sluipverkeer in wijken hieromheen te voorkomen.” ,,Nu blijkt dat de afsluiting doorgaat zonder de flankerende maatregelen. De gemeente komt haar beloftes niet na. Een betrouwbare gemeente is toch waar de burgers op mogen rekenen?’’ De fractievoorzitter van de grootste partij in Heemskerk vraagt wethouder Gaatze de Vries daarom om de afsluiting uit te stellen.

Hazeveld wil dat de raad in Beverwijk eerst over de wegafsluiting spreekt. ,, Er was een kleine meerderheid voor, met als duidelijke voorwaarde dat er maatregelen tegen sluipverkeer genomen zouden worden. Ik wil dit opnieuw bespreken in de commissie. Tot die tijd moet de afsluiting uitgesteld worden.’’ Dat moet volgens hem kunnen omdat het een gezamenlijk besluit was van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Hij wijst erop dat de knip op een andere plek komt dan eerst de bedoeling was. ,,Daarmee zijn de argumenten ervoor teniet gedaan. Het verkeer uit de twee achterliggende wijken moet straks via de Beverwijkse kant rijden. En het verkeer van en naar het autobedrijf ook. Het wordt dus niet rustiger op de Alkmaarseweg. Wat vreemd is: inwoners uit Heemskerk worden straks gedwongen via Beverwijk naar het dorp of de Albert Heijn te gaan.’’

,,Het autoverkeer blijft bovendien de doorfietsroute kruisen, die vanaf de Kuikensweg naar de Maerten van Heemskerckstraat loopt. Kinderen de naar de basisschool de Lunetten lopen, moeten omlopen om veilig over te kunnen steken, dat is een utopie.’’

Hazeveld vindt het ontwerp van tien jaar geleden beter: de auto te gast. ,,Toen kon dat niet vanwege de bus, maar die is nu weg. Dat scheelt overigens al veel trillingen. Een maximumsnelheid van dertig mag misschien niet, een adviessnelheid wel. En maak bij de Maerten van Heemskerckstraat een zebrapad, eventueel met verkeerslichten.’’ Al moet al moet het volgens hem dan voldoende rustiger worden.

Hij wijst er verder op dat voor de proef twee jaar geleden 123 mensen zich voor een knip uitspraken, maar dat tijdens de proef 1300 mensen in een enquête ertegen bleken te zijn. ,,Die werden terzijde geschoven. De politiek wil dit er gewoon doordrukken.’’

Bron: Kok, E. (2021, 24 augustus). Raadsleden willen uitstel. Dagblad Kennemerland. Geraadpleegd van https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/ijmond