De eerste raadsvergadering na de vakantietijd is een feit. Eindelijk weer met elkaar in de raadszaal in plaats van postzegelgroot op de computer. Op de agenda stonden hamerstukken en bespreekdocumenten. Er is een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangenomen, waarin vooral het lachgasgebruik, wat Heemskerk Lokaal goed volgt, prominenter in genoemd wordt. Ook wettelijke aanscherping en overbodige artikelen zijn eruit gehaald. De bespreekstukken gingen onder andere over de Jeugdzorg; daar is nog steeds veel om te doen. Zaterdag 18 september heeft U in het NHD kunnen lezen over het onderzoek van “Follow the Money”. Daarin werd beschreven dat er in de jeugdzorg erg veel geld wordt verdiend. Dat gebeurt dan voornamelijk in de enkelvoudige jeugdzorg; de relatief makkelijk te behandelen cliënten. Dat vinden wij een zorgelijke situatie en hebben daar dan ook vragen over gesteld. De wethouder heeft ons verzekerd dat deze scheefheid van geld verdienen in de jeugdzorg alle aandacht zal krijgen als de nieuwe contracten worden afgesloten. Ook lag er een voorstel van het college om (alweer) een onderzoek te doen naar bouwlocaties. Kosten 300.000 euro. U begrijpt dat Heemskerk Lokaal daar niet in mee kan en wil gaan. We hebben het voorstel dan ook afgekeurd. Er liggen al legio onderzoeken op de plank en er is nog geen betaalbare huur- of koopwoning in zicht. Daar is nu flink op ingezet en het college heeft zichzelf nu een tijdspad opgelegd. En dat geldt voor meerdere locaties en is te verwachten in december 2021. Waarna dan in 2022 de vergunningen verleend kunnen worden. Dat is een belofte en daar gaat Heemskerk Lokaal de wethouder aan houden.

Emmy Lamers