Heemskerk Lokaal is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden met 9 zetels. Door deze overwinning nemen wij het voortouw in het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Wij staan voor een open communicatie richting onze dorpsgenoten en daarom nemen wij u mee in dit proces; “van verkiezingsuitslag tot nieuw bestuur. ”

De informateur

Om een zo transparant mogelijk proces te lopen om tot een goede samenwerking te komen, heeft Heemskerk Lokaal een onafhankelijke informateur benoemd. Met goedkeuring van alle partijen is ook de opdracht door alle fracties aangevuld en goedgekeurd. Daarbij moet u denken aan een analyse van de verkiezingsprogramma’s, een inventarisatie van de verschilpunten tussen de partijen en hoe men de komende 4 jaar voor zich ziet. Maar ook hoe de afgelopen 4 jaar zijn ervaren. De afgelopen weken zijn met vertegenwoordigers van elke partij gesprekken gevoerd. Het eindverslag met conclusie en advies werd op 16 april in een extra raadsvergadering besproken met alle fracties.

Het advies past ons goed; het doet recht aan de verkiezingsuitslag en geeft balans in de coalitie door er een 4de partij aan toe te voegen. Een tweede factor die ons erg aanspreekt is nieuw elan door de vele jonge mensen die in het startdebat nav de verkiezingsuitslag ook hebben aangegeven de intentie te hebben om er samen voor te gaan. Dat er mensen teleurgesteld zijn, is helaas onvermijdelijk, daar kunnen wij niets aan veranderen.

Helaas kregen de emoties de overhand en werden er te harde woorden gesproken. Op de man. Dit is de Heemskerkse raad onwaardig en absoluut niet de vergadercultuur die wij voorstaan. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

De volgende stap wordt de formatie; we volgen het advies op en gaan in gesprek met de verschillende partijen.

Deel 3 gaat over het formatieproces

Deze bijeenkomst was openbaar en is terug te kijken via de website van de gemeente Heemskerk.

https://heemskerk.streamovations.nl/nl/sessions/reference/video-van-de-bespreking-eindeverslag-verkenning-16-april-2022