Deel 3; De Formatie

De volgende stap in dit proces zijn gesprekken met fracties waarmee er een akkoord bereikt kan worden. Heemskerk Lokaal heeft aan de informateur gevraagd of zij dit formatieproces ook wil begeleiden. Dat wil zij graag doen en met de partijen die zij heeft geadviseerd (GroenLinks, D66 en CDA) in de informatiefase gaan we aan de slag.
Al direct In het eerste gesprek heeft Heemskerk Lokaal aangegeven, dat ondanks de grote verkiezingswinst wij niet de intentie hebben om 2 wethouders aan te stellen maar juist de andere partijen “de ruimte te geven” om breder draagvlak te krijgen. De gesprekken zijn in een prettige sfeer gevoerd en er zijn geen breekpunten benoemd. Breed gedragen punten zijn geïnventariseerd, zoals participatie, welke vaak werd genoemd. Er ontstond een sfeer van vertrouwen, geen dichtgetimmerd akkoord maar met ruimte voor iedereen. Ieders inbreng werd besproken en bij overeenstemming vastgelegd in het conceptakkoord. Na het eerste domein te hebben besproken, het bestuurlijk domein, hebben wij deze als 75% versie naar alle partijen rondgestuurd en om een reactie gevraagd. Deze reacties zijn verwerkt in het totaal. Diezelfde werkwijze is ook gebruikt met de besprekingen van het sociale domein, het fysieke domein en financiën. Hiermee is een breed gedragen akkoord ontstaan. Helaas voelden we dit vertrouwen gaandeweg het proces minder worden bij het CDA en is het akkoord door de 3 coalitie partijen afgrond. Het was een zeer intensief en tijdrovend proces maar zeker de moeite waard. We zijn er bijna! Dinsdag 31 mei om 17.00 uur zal het akkoord ondertekend worden in de raadszaal. U bent van harte welkom.

Er zal binnenkort nog een laatste deel in deze 4-luik verschijnen over het bestuurlijk proces.