De fractievoorzitters Emmy Lamers (Heemskerk Lokaal), Mark Wouters (D66) en Roy Vlieland (GroenLinks) hebben op 31 mei hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord ‘Kansen pakken!’. Met de inhoud gaat het nieuwe college de komende 4 jaar aan de slag. In het voorwoord schrijven de drie partijen: “Heemskerk maken we samen. Dat klinkt als een cliché, maar niets is minder waar. Heemskerk is een open gemeente en iedereen krijgt de kans om mee te doen, want ieders bijdrage is van belang. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is de rode draad in dit akkoord.’’

Het akkoord is tot stand gekomen met de inbreng van alle fracties van de gemeenteraad van Heemskerk. De coalitiepartijen zeggen hierover: ‘’Over veel punten denken we hetzelfde en dat is te herkennen in de tekst. Zo willen we allemaal inzetten op preventie en inwoners meer betrekken bij het democratisch proces. De 75%-versie van de hoofdstukken is gedeeld met de andere fracties met het verzoek hierop te reageren. Op verschillende punten is de inbreng van die fracties verwerkt. Op die manier zijn we, volgens ons, gekomen tot een breed gedragen akkoord.’’

‘Dit gaan we doen’

In het coalitieakkoord staat een uitgebreide lijst onder de noemer ‘Dit gaan we doen’. Een greep uit deze lijst:

We realiseren minimaal 700 woningen op De Velst, Eikenhof II, Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek en het stationsgebied; We breiden de mogelijkheden voor de duurzaamheidslening uit en onderzoeken andere financieringsvormen; We investeren in de verblijfswaarde van het centrum. Parkeren blijft gratis; We zetten ons in voor een sterk vestigings- en ondernemingsklimaat op onze bedrijventerreinen; We zetten in op het aanpakken van zwerfaval; We breiden de activiteiten van het Serviceplein uit; We schaffen de hondenbelasting gefaseerd af; De OZB stijgt in principe niet meer dan met de inflatie; We realiseren een buurtgerichte aanpak voor jongeren. Per buurt bekijken we wat we willen bereiken en wat daarvoor nodig is; We werken samen met onze buurgemeenten om onze voorzieningen optimaal in stand te houden of te verbeteren; We stellen een budget beschikbaar voor subsidies voor evenementen van € 50.000 per jaar.

Op 2 juni wordt het coalitieakkoord gepresenteerd en 4 wethouders worden benoemd: Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal), Piet Burgering (D66), Ani Zalinyan (GroenLinks) en Ron Suanet (voorgedragen door coalitiepartijen).