Donderdag 2 juni was het zover. Het coalitieakkoord 2022-2026 werd door de fractievoorzitters van Heemskerk Lokaal, D66 en GroenLinks aangeboden aan de raad. Een feestelijk moment. Er is hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. 

Vol haalbare ambities. “Kansen pakken” heeft het akkoord als titel meegekregen. Bij alle partijen: vertrouwen terugwinnen van onze inwoners

Vanaf de start na de verkiezingsuitslag is Heemskerk Lokaal aan de slag gegaan en hebben alle partijen uitgenodigd mee te doen. Iedereen was daar voorstander van en ook de keus voor vier wethouders kon iedereen onderschrijven. 

Wereld is veranderd

De wereld is immers flink veranderd en veel taken zijn door het Rijk naar de gemeentes gekomen. Tijdens het gehele proces is steeds om ieders reactie gevraagd en meegenomen in het akkoord; de intentie was namelijk om het samen te doen. Breed gedragen. Wie schetst onze verbazing dat op deze heuglijke bijeenkomst drie van de vier oppositie partijen, waren gedraaid als een blad aan de boom. 

Debat

Daar waar zij op elk onderdeel input leverden voor het akkoord en bij alle partijen boven aan de lijst stond ‘het vertrouwen terugwinnen van onze inwoners’ werd dit in één klap teniet gedaan. Er volgde een debat wat veel vraagtekens opriep. Heemskerk Lokaal ziet dit als een gemiste kans om meteen goed van start te kunnen gaan. 

Wethouders

Ook de vier benoemde wethouders werden kritisch beschouwd. Men twijfelt aan hun kennis en kunde maar juist deze vier benoemde wethouders vullen elkaar uitstekend aan hun kennis en kunde. 

Elk met een eigen expertise vormen zij nu een collegiaal bestuur waarbij ze ook over de portefeuilles heen bij elkaar zullen meekijken. 

Onderbouwing

Deze zomer worden de ambities vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Dit zal vervolgens aan de raad worden voorgelegd, uiteraard met een financiële onderbouwing. 

HL heeft er het volste vertrouwen in en zet de ingeslagen weg voort, omdat we denken dat we het goed gaan doen voor Heemskerk! Aan de slag!

Emmy Lamers, Heemskerk Lokaal