Donderdag 9 juni was een speciale raadsvergadering gepland. Deze avond stond in het teken van onze nieuwe burgemeester. Hiervoor was de Commissaris van de Koning aanwezig om uit handen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de profielschets voor het sollicitatieproces vanuit de raad en inwoners uit Heemskerk te ontvangen.

De leden van de vertrouwenscommissie zien het als een eer dat wij voor de raad de benoeming van de nieuwe burgemeester mogen voorbereiden. De eerste stap was deze profielschets maken. Om te achterhalen wat het gewenste profiel van de burgemeester is en welke eigenschappen Heemskerk belangrijk vindt is er een enquête onder de inwoners gehouden. Daarnaast zijn diverse andere partijen benaderd zoals raadsleden en wethouders, als ook burgemeesters van naburige gemeenten. De inwoners waren vrij unaniem in hun wensen: op de eerste plaats een enthousiaste aanvoerder en als tweede een kritische coach en een efficiënte probleemoplosser die anderen de ruimte laat. Iemand die aanspreekbaar is en vooral in de wijken komt. Keuze voor informeel boven zakelijk. Iemand die actie onderneemt, maar ook de rust bewaart. Vanuit de buurgemeentes zal het niemand verbazen dat men vooral samenwerkingsgerichtheid wenst. Ook een duidelijke aanwezige rol in de IJmond is belangrijk. En natuurlijk dient de burgemeester de portefeuille Veiligheid samen met de regio goed te vertegenwoordigen voor onze inwoners.

Op 2 juni is het nieuwe college geïnstalleerd en er ligt een coalitieprogramma vanuit de gehele raad vol ambities om mee aan de slag te gaan. Het is van belang dat onze burgemeester een goed samenspel bevorderd tussen college, raad en het ambtelijk apparaat. Ook verwachten wij dat de burgemeester de schakel tussen bestuur en inwoners is. De nieuwe insteek van de raad is dat er ruimte wordt gecreëerd om mee te denken over voorstellen. Echte participatie krijgt een belangrijke rol met als doel het vertrouwen van de inwoners te bevorderen en hen beter mee te nemen in belangrijke beslissingen. Voor al deze uitdagingen heeft de raad ingestemd met de profielschets. Deze is daarna door de commissaris van de koning, Arthur van Dijk, geaccepteerd. De vacature wordt nu uitgezet en de sollicitatieprocedure is van start. In december hopen wij onze burgemeester te mogen verwelkomen.

Emmy Lamers Heemskerk Lokaal