Donderdag 27 oktober was denk ik de kortste raadsvergadering die ik ooit heb meegemaakt. Binnen 1 uur waren alle agendapunten behandeld. Dat had ook wel een reden.

En daar wil ik u graag uitleg over geven. Al langere tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe participatienota. Deze is voor u van groot belang zodat u kunt meedoen, inspraak heeft en uw initiatieven goed worden behandeld. Wij als raadsleden/gemeente moeten zorgen dat er een goede nota wordt gemaakt. De nota is al meerdere keren besproken en stond voor afgelopen donderdag op de agenda. Heemskerk Lokaal heeft de behandeling van de nota participatie uitgesteld. We waren van mening en met ons de voltallige raad, dat de nota aanscherping behoeft. Participatie is een heel belangrijk proces om u, de inwoners van Heemskerk bij de wat grotere projecten een stem te geven. Dat we met bijna 40.000 inwoners niet altijd op 1 lijn kunnen zitten is een feit. Maar dat u bij het totale proces in elk geval goed betrokken wordt vinden wij van groot belang. Ook als het proces afgerond is en een besluit is gevallen, moet u gemotiveerd kunnen horen wat er is besloten en waarom. Heemskerk Lokaal vond dat deze punten nog niet goed genoeg tot uiting komen in deze nota. En daarom is de nota uitgesteld. De voltallige raad was het hiermee mee eens. De nota wordt nog eens onder de loep genomen. In lijn met bovengenoemde gedachte heeft Heemskerk Lokaal ook een motie ingediend om alle burgerinitiatieven zichtbaar op een apart deel van de gemeentelijke website te zetten. Met alle bijbehorende documenten zodat ook u als indieners het proces kan volgen en weet hoever de behandeling is en wat ermee gebeurt. Deze motie werd unaniem aangenomen. En daar waren we blij mee. Tot slot heb ik nog een dik compliment aan de ondernemersvereniging gegeven voor de organisatie van ons prachtige verlichte dorp! We spreken elkaar.

Emmy Lamers, Heemskerk Lokaal