“Heemskerk Lokaal wil dat Heemskerk een gemeente blijft waar mensen graag willen wonen en werken en zich veilig voelen. Waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Waar we trots zijn op ons ‘dorp’, buurt, straat, op onze ondernemers, vrijwilligers en verenigingen. Waar we niet stilstaan maar door ontwikkelen”.

Nog geen 10 maanden geleden stond Heemskerk Lokaal op de verkiezingsmarkt. Bovenstaande tekst in ons broekzak en vol vertrouwen over de afgelopen 4 jaar. Daarbij het sterke gevoel, ‘we willen door’.

Pas op de plaats

De afgelopen jaren hebben we veelal pas op de plaats moeten maken en dat is niet altijd goed geweest. Voorzichtig investeren is wat we de komende jaren willen gaan doen. Heemskerk Lokaal wil vooruit, mee met de tijd en daar waar nodig is goed op in zetten!

We hebben te maken met een crisis waar velen last van zullen hebben. Toch, zo bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering over de begroting 2023-2026, is er ruimte voor nieuwe investeringen.

Juíst voor de inwoner investeren

Een heel belangrijk punt is de wijkgerichte aanpak. Wat dit inhoudt, vraagt u zich af? Dat we samen kijken hoe leefbaar uw buurt is.

Wij denken namelijk dat als we de mogelijke problematiek/ vraagstukken van de verschillende wijken in Heemskerk goed in kaart brengen, we meerdere vliegen in 1 klap kunnen slaan. Veiligheid, eenzaamheid en criminaliteit zijn voorbeelden van wat per wijk kan verschillen. Voor Heemskerk Lokaal een reden om hier doelgericht op in te zetten en extra geld te investeren. Dat de raad hier ook zo over denkt bleek uit de stemmen die we mee kregen.

Raadsvergadering november

Op de agenda van november staat de energietoeslag, instemmen op de beleidsregels 2022. Dit gaat over de energietoeslag welke al aan u is uitgekeerd of wat u misschien nog krijgt. Heemskerk Lokaal is erg begaan met dit onderwerp, hoe kunnen we zoveel mogelijk inwoners helpen?

Wil u uw mening met ons delen? Info@heemskerklokaal.nl

Jose de Kleijn, Heemskerk Lokaal