Wie de agenda van de raad wel eens bekijkt ziet de term hamerpunt of bespreekpunt staan. Hamerpunten zijn besluiten waar in de voorbereidende commissievergadering al duidelijk werd dat iedereen  het er mee eens is. Dan moet alleen nog in de raadsvergadering het besluit daadwerkelijk genomen worden. Bespreekpunten moeten in de raadsvergadering, zoals het woord al zegt, besproken worden. In deze raadsvergadering stond maar 1 bespreekpunt en dat was de toekomstvisie Buurtwerk. De reden hiervan was dat er nog een bezuiniging uit 2021 als een donkere wolk boven deze toekomstvisie hing. Het idee was toen om een buurthuis te sluiten en dat zou € 100.000 opleveren.  

Heemskerk Lokaal wil dat niet omdat wij het buurtwerk te belangrijk vinden. Uiteindelijk is besloten dat de bezuiniging niet meer doorgaat. Over de toekomstvisie zelf was iedereen het wel eens, die is prima en een mooie start voor het nieuwe  buurtwerk. Na deze toekomstvisie wordt er een uitvoeringsplan gemaakt waar precies in beschreven wordt waar de gemeente aan gaat werken en wat de resultaten moeten zijn over 4 jaar. De gemeente schept hiermee de mogelijkheden om als dorp het samenleven vorm te geven. Aandacht voor ouderen, jongeren, doelgroepen die nu  nog niet bereikt worden. Verder vindt Heemskerk Lokaal het goed benoemen van de verwachtingen heel belangrijk. Bijvoorbeeld welke doelgroepen wil je bereiken en hoe ga je ze bereiken en heb je ze ook bereikt na 4 jaar.  Heemskerk Lokaal wil dat we over 4 jaar kunnen zeggen “ dat hebben we goed gedaan en het is welbesteed geld geweest “. Als eerste kan gestart worden met per buurt op te halen wat er leeft en wat nodig is. Wij hebben hiertoe al eerder bij de begroting voor gepleit en er is ook geld beschikbaar om dat te doen. Wij zien het uitvoeringplan met grote belangstelling tegemoet en hoopt  hiermee echt iets voor ons dorp te kunnen doen.

Jan van Diepen