Donderdag 26 januari werd In de raadsvergadering een belangrijk besluit genomen. Een verbouwing van het gemeentehuis. Waarom nu alweer verbouwen zult u zich afvragen?

Het antwoord is als volgt: In 2011 is het gemeentehuis opgeleverd en er is in de afgelopen 12 jaar heel veel veranderd. In onze ogen moet het gemeentehuis een gebouw zijn dat kan voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd. Een huis voor alle inwoners .

Door de vele veranderingen zoals het thuiswerken staat nu één etage compleet leeg. Dit kost ons allemaal veel geld. Het kan veel efficiënter zijn deze etage te gaan verhuren, zodat dit geld oplevert voor de gemeente. 

Uitgangspunt

Met dit uitgangspunt heeft de raad het college gevraagd naar de mogelijkheden te kijken. Dit heeft tot een drietal opties geleid, met uitgewerkte voor en nadelen. 

Het is voor Heemskerk Lokaal erg belangrijk dat alle inwoners die hulp nodig hebben goed worden geholpen en hierbij speelt het versterken van het serviceplein in het gemeentehuis een essentiële rol. Daarom willen wij dat er op de leegstaande 2de etage van het gemeentehuis sociale en maatschappelijke organisaties komen huren. Daarmee versterken we het serviceplein, om nog betere hulp en ondersteuning te bieden. Het is namelijk veel makkelijker om bij een organisatie binnen te lopen wanneer die in hetzelfde gebouw zit. De extra investering die daarvoor nodig is gaat zichzelf ruimschoots terugverdienden.

De beide balies van de bibliotheek en het cultuurhuis gaat verdwijnen. Beide organisaties gaven aan beter te kunnen samenwerken wanneer deze scheiding weg is. Hierdoor kan de bibliotheek 20 uur per week langer geopend zijn, zonder extra subsidie. Voor eigenlijk alle partijen een grote plus.

Aanpak

In de 3 vergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering hebben we veel over de verbouwing en de vorm gediscussieerd. Deze meest uitgebreide aanpak, ook wel scenario 3 genoemd, van het gemeentehuis heeft voor Heemskerk Lokaal altijd de voorkeur gehad. Hier haalt Heemskerk simpelweg de meeste economische en maatschappelijke winst. Waar we regelmatig missen dat de overheid met een logische en goede oplossing komt, lijkt ons dit een goed voorbeeld van een creatieve en ondernemende manier om iets wat zinloos is, namelijk een lege etage, rendabel te maken voor alle Heemskerkers. Een beter functionerend gemeentehuis daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van.

Sebastiaan Schoorl, Heemskerk Lokaal