De woningnood is hoog; daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. En dan ligt er een kans om op korte termijn 50 woningen te kunnen plaatsen. Flexwoningen. Tijdelijke huisvesting om die woningnood aan te pakken voor onze inwoners. Snelheid van handelen is daarbij van belang. Want waar bij flexwoningen binnen een jaar invulling aan gegeven kan worden, duurt dat bij de normale permanente bouw toch zeker 7- 10 jaar. Er wordt uitgegaan van een aantal criteria, zoals ruimte, natuur, verkeer en leefbaarheid: Het college is aan de slag gegaan om geschikte plekken te zoeken, samen met Woon op Maat, die de woningen zal verhuren. Uit deze zoektocht zijn 5 locaties tevoorschijn gekomen: Tolhek Oost, Linthorst Homanstraat, Potgieterstraat, Ardennenlaan en Tolhek Noord.

Vanwege de korte voorbereidingstijd werden de omwonenden verzocht op korte termijn van zich te laten horen. En dat heeft men gedaan! Woensdagavond 22 maart was er een drukbezochte informatieavond waar het voltallige college, ambtenaren en Woon op Maat aanwezig waren om alle vragen te beantwoorden. Ook Heemskerk Lokaal was aanwezig om de mening van omwonenden te peilen. Wij staan namelijk voor de belangen van de omwonenden van deze locaties, maar ook de woningzoekenden die niet massaal aanwezig waren en zich niet hebben kunnen uitspreken.

Maar dat de nood hoog is blijkt uit de al meer dan 200 aanmeldingen voor deze 50 woningen.

In de commissie is veelvuldig ingesproken door omwonenden en de commissieleden zelf hebben ook de voor- en nadelen van de locaties tegen het licht gehouden.                                      
 De uitkomst was unaniem: Tolhek-Oost wordt verder uitgewerkt. Opluchting alom en hiermee is duidelijk dat het kan lonen om van u te laten horen. Maar……dat betekent nietdat u altijd uw zin krijgt.  De raad heeft de soms lastige taak keuzes te maken. Weloverwogen en met goede argumenten. Ook dat is democratie.

Tot slot heeft Heemskerk Lokaal het college verzocht om de andere projecten waar al aan gewerkt wordt met spoed af te ronden. Dan hebben we het over de Velst, Eikenhof 2, Tolhek en het Stationsgebied. Dit werd toegezegd door het college.

Daarmee zijn we nog een aantal jaren verder maar zetten we wel in op zo’n 700 woningen. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar tegen die tijd hebben we wel weer een heleboel mensen aan een woning geholpen.

Emmy Lamers