Ergernis 

Enkele jaren geleden zijn de grootbanken gaan samenwerken op het gebied van geldautomaten. Dit om kosten te drukken en tot een betere spreiding te komen van het aantal automaten. Daarnaast zijn er veel banken verdwenen en werd de inwoner verplicht naar een bank verder van de regio te gaan voor hulp. 

Inmiddels heeft de inwoner ook ervaren dat het aantal geldautomaten aan de buitenmuur is gehalveerd. De meest bekende welke in het centrum is overgebleven is die aan de Gerrit van Assendelftstraat, helaas zijn deze automaten veelal buiten werking. Ook bij de Bruna en Stumpel ervaart personeel regelmatig last van storing bij de binnen-automaat. Het duurt dan enkele dagen voordat het probleem wordt verholpen. We horen bijvoorbeeld dat mensen niet langer hun geld kunnen opnemen om op de markt te betalen zoals ze gewend zijn. Afgelopen week met de kermis bereikte de ergernis zijn top, op de sociale media uitte de inwoners deze ergernis dan ook hardgrondig. 

Door de samenwerking is er slechts één sealbag automaat overgebleven die veelal buiten werking is. De buitenautomaten zijn ook vaak niet beschikbaar voor ondernemers zodat zij verplicht zijn te reizen voor het afstorten/ of de omzet mee naar huis nemen wat wij veiligheidshalve zeer onwenselijk achten.  

Heemskerk Lokaal vond het tijd voor actie en heeft een verzoek ingediend bij het college. Geldmaat gaat aankomend jaar 60% van de automaten vervangen of op een andere locatie neerzetten. Het zou goed zijn als er ook een automaat in of bij het gemeentehuis zou komen zodat het betrouwbare Serviceplein mensen die hulp nodig hebben met opnemen, storten of andere zaken dit in een vertrouwde omgeving kunnen bieden. In andere gemeenten is dit reeds op aanvraag al mogelijk gemaakt.  

Het college is verzocht schriftelijk Geldmaat op de hoogte te stellen van de frustratie die inwoners bij ons hebben geuit. We hebben het ongemak wat de inwoner ervaart, niet over eigen middelen te kunnen beschikken, voorgelegd en gevraagd een oplossing te vinden voor het ongemak wat door deze fusie van bankautomaten wordt veroorzaakt. 

Ik zou graag zien dat het opnemen en storten van contant geld beschikbaar blijft. Inwoners moeten ten alle tijde beschikking kunnen hebben over eigen geld op de manier die voor hen prettig is.

Tobias Nijboer