In de raadsvergadering van 28 sept. was er slechts 1 agendapunt dat uitgebreide behandeling nodig had: voorstel voor de nieuwbouw van de St Leonardus tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Deze school van 1953 is na 70 jaar gebruik aan vervanging toe. 

De plannen zijn: sloop het huidige gebouw en daarvoor in de plaats nieuwbouw, met plek voor max. 400 leerlingen. De bouw gaat anderhalf jaar duren. Gedurende die tijd is tijdelijke huisvesting nodig voor (nu) 350 leerlingen. Het complete voorstel werd in de raad behandeld. Onderdeel van het voorstel is ruim 2 miljoen voor huisvesting in noodlokalen. HL en de raad vonden dit een te groot bedrag. Al eerder in de commissie en vóór de raadsvergadering hebben we doorgevraagd bij de verantwoordelijke wethouder om alle cijfers over capaciteit én bezetting van alle basisscholen boven water te krijgen. Uiteindelijk kwamen deze cijfers kort voor de vergadering ter beschikking. Uit die cijfers werd duidelijk dat er niet gebruikte capaciteit bij andere basisscholen in Heemskerk ingezet kan worden.

Dat was precies wat HL voor ogen had en we hebben een aanpassing van het voorstel (amendement) ingebracht dat door de raad werd gesteund. De wethouder krijgt opdracht creatief te zijn en de niet gebruikte capaciteit bij de basisscholen in te zetten. Uiteraard met behoud van kwaliteit, zien we dat de inzet van noodlokalen wordt voorkomen of wordt verminderd om daarmee de kosten flink te verlagen. We zijn benieuwd naar de uitwerking. HL is voorstander van een gedegen participatie van betrokkenen als er in de gemeente een plan bedacht wordt met gevolgen voor de omgeving. Daarom verbaasde het HL zeer dat ondernemers in de omgeving waar de noodlokalen zijn bedacht, niet benaderd zijn voor inspraak. Dat zal op verzoek alsnog gebeuren als blijkt dat de noodlokalen toch nodig zijn.

Wij houden vinger aan de pols.

Jos van Hout