HEEMSKERK – Participatie is inmiddels een bekend begrip geworden in de samenleving. Niet altijd verloopt de participatie naar behoren. Onder de nieuwe Omgevingswet, die 1 januari 2024 ingaat, is participatiebeleid verplicht.

HEEMSKERK – Participatie is inmiddels een bekend begrip geworden in de samenleving. Niet altijd verloopt de participatie naar behoren. Onder de nieuwe Omgevingswet, die 1 januari 2024 ingaat, is participatiebeleid verplicht.

Daarom was de besluitvorming van de nieuwe participatienota in de raadsvergadering van 30 maart een hele belangrijke.

Scherpe nota

Het proces om een scherpe nota te maken heeft wel even geduurd, Niet alle fracties waren gelukkig met wat uitstel. Maar Heemskerk Lokaal vindt dat zorgvuldigheid voor snelheid hier echt op zijn plaats is. Veel tijd is er door ons besteed aan de puntjes op de i. Aandacht voor de maatschappij en hen betrekken is cruciaal.

Het bleek lastig om die puntjes op de i in de nota te krijgen. 

Amendementen

Daarom heeft Heemskerk Lokaal de 3 belangrijkste punten door middel van amendementen kunnen wijzigen. Het gaat dan in de eerste plaats vooral om de rol van de raad, in hoe wij alle partijen ter wille kunnen zijn en betrokken zijn bij participatieprocessen. 

Ten tweede is het van belang dat wij, raadsleden, in samenspraak met het college mede bepalen hoe we omgaan met projecten met veel impact op de leefomgeving. Daar is nu een verplichte participatie over opgenomen in de nota. Als laatste zijn er ook aan de uitgangspunten waar een initiatief aan moet voldoen, nog een aantal punten toegevoegd. Een voorbeeld is de heldere communicatie vooraf maar ook de terugkoppeling achteraf.

Resultaat

Uiteindelijk heeft de raad met een meerderheid de 3 wijzigingen in de nota goedgekeurd en vervolgens de participatienota unaniem vastgesteld. Met deze nieuwe nota zit de raad wat meer aan het stuur. En daar zijn we blij mee.

Emmy Lamers