De begrotingsbehandeling is het belangrijkste moment van het jaar. Wat is de koers voor de komende jaren en de financiële onderbouwing daarbij?

Heemskerk Lokaal is positief. Het coalitieakkoord ‘Kansen Pakken” wordt uitgevoerd en is de voor ons zo belangrijke participatienota klaar. Veel onderwerpen uit het coalitieakkoord zullen binnen 2 jaar afgerond worden. Maar de ambities zijn groot en is daar wel genoeg ambtelijk personeel voor? Een onlangs verschenen rapport laat zien dat dit niet het geval is, vooral op strategische posten. Het is lastig om de juiste mensen te vinden. Heemskerk Lokaal heeft de begroting goed gelezen en weloverwogen besluiten genomen. Bijvoorbeeld de extra inzet bij de WMO, dat heeft direct effect op onze inwoners.

Er komen grote uitgaven aan, zoals een mogelijk nieuw zwembad en het onderwijs huisvestingsplan. Veel scholen in Heemskerk zijn toe aan nieuwbouw of grondig onderhoud. Ook is er de komende jaren veel geld nodig voor het onderhoud van de wegen en het groen. Dat betekent keuzes maken.

De snel toenemende achterstand van woonzorgoplossingen voor ouderen is voor Heemskerk Lokaal een grote zorg. Al jaren ons belangrijkste speerpunt. Daarom hebben we nu een agendaverzoek ingediend om dit te bespreken en stappen te gaan maken. Verder heeft Heemskerk Lokaal bij de begrotingsbehandeling een wijzigingsvoorstel ingebracht voor veiligheid en duurzaamheid bij grote evenementen.

Ook hebben we een voorstel ingebracht voor een nieuw raadsinformatiesysteem waarmee de raad, griffie en inwoners goed en efficiënt kunnen werken. Tevens is een beslispunt toegevoegd zodat de verhoging van leges en precario geen effect zullen hebben op de ‘kleine en niet-commerciële evenementen’ zoals de Sinterklaasintocht en de Marquetteloop. Hiermee borgen we dit soort evenementen voor Heemskerk. Het voorstel werd door alle fracties aangenomen. 

Emmy Lamers