Heemskerk Lokaal: ‘De kogel is door de kerk’

24 oktober 2023, 14:01

HEEMSKERK – De afgelopen raadsvergadering van 19 oktober was een roerige en emotionele vergadering. Na passende woorden en een moment stilte in nagedachtenis van Leo Tillmans diende Heemskerk Lokaal een voorstel ‘geen manege in het park’ in over het laatste uit te werken schetsontwerp van het gebied Assumburg/Oud-Haerlem/Tolhek.

We praten over jaren terug, dat de gemeente begon met het plan om dit totale gebied anders in te gaan richten ten behoeve van woningbouw. Een opdracht welke vanaf het begin niet duidelijk gecommuniceerd was dus eigenlijk een valse start had.

In december 2021 kwam het voorstel manege de Schimmelkroft ook een plek in dit gebied te geven. De manege heeft 8 hectare [16 voetbalvelden] nodig om de onderneming met 70 paarden neer te zetten. Daarbij moeten paarden vrij rond kunnen lopen. Het Tolhek is afgevallen; daar staan inmiddels woningen gepland. Dus bleef park Assumburg over. De ondernemer wil voor het vrij laten lopen van de paarden gebruik maken van de velden langs de Zuidermaatweg, deels archeologisch gebied. Heemskerk Lokaal wil dat dit gebied behouden blijft als struinbos en een veilige aansluiting op het park en haar wandelpaden biedt. Gaan hier dagelijks 70 paarden lopen? Participatie bij de stakeholders en omgeving wees uit dat er weinig animo was voor een manege in het park. Heemskerk Lokaal was destijds dan ook, net als VVD en CDA, tegen dit voorstel.

Duidelijkheid voor stakeholders

Inmiddels zijn we 2 jaar verder; de uitwering van de laatste schets zal nog wel even gaan duren. Alle organisaties in het gebied zijn het wachten zat. Al jaren kunnen zij niet verder met investeren; er kan nog immers nog steeds verplaatst worden.

Een afgevaardigde van de Tennisvereniging Assumburg luidde de noodklok en sprak de commissie toe. Er moet echt iets gebeuren. Alle organisaties in het gebied moeten duidelijkheid krijgen.

Heemskerk Lokaal heeft besloten die duidelijkheid te bieden en heeft het voorstel gedaan om geen manege in het park te plaatsen. Alle ondernemingen in het gebied kunnen dan verder met investeren. Met het aangenomen voorstel, gesteund door VVD, CDA en deels Groen Links heeft het college de opdracht gekregen om de gemeenteraad een voorstel te doen wat te doen met de vrijgekomen plek. Heemskerk Lokaal zal zich wel blijven inzetten voor de manege om hen een betere plek te bieden dan aan de Kerkweg. Nu de Provincie meer lijkt te gaat bewegen en de schaarse ruimte anders wil inzetten, biedt dat misschien nog mogelijkheden voor de Schimmelkroft. Het college blijft met ze in gesprek.

Emmy Lamers

Afbeelding

Heb je ook een nieuwtje?  Tip onze redactie